DEMONŠTRÁCIA ODPORU VOČI ŤAŽBE A SPRACOVANIU URÁNU V KOŠICIACH 12.03.2013.

12.03.2013 08:30

DEMONŠTRÁCIA ODPORU VOČI ŤAŽBE A SPRACOVANIU URÁNU V KOŠICIACH 12.03.2013.

 

 

12. marca 2013 od 08:30

pred vchodom do obradnej siene 

Miestneho úradu mestskej časti Košice - Staré mesto

Námestie Jána Hvozdíka (medzi Hviezdoslavovou a Strojárenskou)

Demonštrácia postoja ku ťažbe uránu v Košiciach.
Sme proti ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach.
Sme proti pripravovanej novele Geologického zákona

Znepokojujúce je najmä tvrdenie v predkladacej správe k návrhu novelizácie geologického zákona (569/2007 Z.z.):
Taktiež sa upravuje postavenie obcí a samosprávnych krajov k vybraným druhom administratívnych konaní, a to z toho dôvodu, že týmto subjektom bolo doterajšou právnou úpravou priznané neadekvátne postavenie.“ 
Vylúčením obcí a samosprávnych krajov ako účastníkov konania z konaní o určenie prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov sa posilňuje predovšetkým postavenie štátu a banských spoločností a oslabuje pozícia obcí a samosprávnych krajov - a v konečnom dôsledku občanov....
.
Znepokojuje nás spolupráca a podpora orgánov štátnej správy aj samosprávy so záujemcami o ťažbu a spracovanie uránu v Košiciach

 

Nájdete nás aj na facebooku: DEMONŠTRÁCIA ODPORU VOČI ŤAŽBE A SPRACOVANIU URÁNU V KOŠICIACH 12.03.2013.