ČO VLASTNE EŠTE CHCEME ?

18.04.2013 14:52

 

ČO VLASTNE EŠTE CHCEME ?
Primátor, župan aj minister odmietli ťažbu. Tak čo vlastne ešte chceme?

 

„Odmietnutie“ ťažby tak, ako to predviedlo Mestské zastupiteľstvo pod taktovkou Richarda Rašiho a na ňom minister životného prostredia Žiga nič nerieši. Nie je zákonnou prekážkou pokračovania prieskumu a nebude spôsobilé ani nepripustiť ťažbu.
To, čo sme očakávali a čo očakávame od samospráv sme deklarovali jasne:

 

1.  Žiadame, aby samosprávy a MŽP iniciovali zrušenie Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR a ťažobnou spoločnosťou. Memorandum bolo podpísané bez vedomia samospráv a bez vedomia MŽP SR. Memorandum dostáva štát do nevýhodnej pozície, nevylučuje možnosť vymáhania finančnej kompenzácie v prípade zrušenia prieskumu alebo nepovolenia ťažby (Na to sa odvoláva aj minister Žiga).

 

2.  Žiadame, aby samosprávy preverili legitimitu rozhodnutia o predĺžení geologického prieskumu, ktoré prebehlo bez vyzvania Mesta Košice ako účastníka konania (ani ostatných dotknutých obcí).

 

3.  Žiadame, aby samosprávy stanovili záväzné regulatívy pre lokalitu vymedzeného prieskumného územia, ktoré budú zárukou moratória na ťažbu rádioaktívnych nerastov.

 

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny
Základná organizácia Košice 2013

 

 

anglická verzia www.uranium-kosice.webnode.sk/news/what-more-do-we-want-/    

 

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU