BANÍCI PROTIURÁNOVÝCH AKTIVISTOV POZVALI, ALE NEVYSLYŠALI

16.05.2016 23:51

Konferencia Surovinová politika, ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku – pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR:(12.-13.5.2016 v Košiciach) tlačová správa:

 

Pod názvom „Surovinová politika, ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku“ zorganizoval Košický banícky a hutnícky cech banícku konferenciu v Košiciach. Prekvapením boli pozvánky zaslané niektorým členom našej SZOPK ZO Košice 2013, ktorá sa dlhodobo  snaží zabrániť ťažbe uránu v Košiciach na Jahodnej. Vzhľadom na viaceré prednášky súvisiace s našimi aktivitami sme sa podľa časových možností nielen zúčastnili konferencie, ale využívali sme aj ponuku zapájať sa do diskusie. Najviditeľnejšie sme zareagovali po prednáške Ing. Bartalského, ktorý je od začiatku protagonistom geologických prieskumov na košickom uránovom ložisku a ktorý sa pred „svojimi“ netajil záujmom naďalej predlžovať geologický prieskum ložiska a zavŕšiť ho ťažbou. Pred zaskočené plénum sme predstúpili s tradičným transparentom STOP URÁNU, pričom sme  prítomným tlmočili kritické slová nespokojnosti s priebehom schvaľovacieho procesu geologických a banských činností. Nasledujúcu ostrú slovnú výmenu ukončilo uistenie predsedajúceho, že všetky prednesené pripomienky budú dané do záverov konferencie.

Avšak návrh výstupu z konferencie neobsahoval ani zmienku o našich vystúpeniach, preto sme časť o našom účinkovaní požiadali doplniť o tento text: „Vo svojom vystúpení v diskusii kriticky zareagovali na pokračujúce snahy pripravovať ťažbu a spracovanie uránu v Košiciach napriek nesúhlasu občanov. Nerešpektovanie občanov vedie a bude viesť ku konfliktom. Kritizovali aj snahu presadiť do surovinovej stratégie Slovenska záujmy ťažobného a suroviny spracujúceho priemyslu“.

Žiaľ toto doplnenie bolo odmietnuté, preto ho zverejňujeme v tejto tlačovej správe, aby sme sa dištancovali od prijatých uzáverov konferencie.

 

 

V Košiciach, 14. 5. 2016

 

 

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
predseda SZOPK ZO KOŠICE 2013

spolok.kosice@gmail.com

 

 

 

tlačovú správu spracoval Ing. Karol Labaš, 090837467, e-mail: karol.labas@gmail.com)