Hrozila Slovenskej republike arbitráž vo výške 20 miliónov euro ?

14.02.2014 15:03

 

Ing. Peter Žiga, PhD. – minister

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – právna analýza potvrdzujúca, že v prípade nepredĺženia platnosti prieskumného územia uránových rúd Čermeľ-Jahodná by Slovenskej republike hrozila arbitráž vo výške 20 miliónov euro.

Vážený pán minister, odvolávajúc sa na náš rozhovor (09.01.2014) na chodbách Magistrátu mesta Košice Vám predkladám na základe Vášho odporúčania túto žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Pretože na moju predchádzajúcu žiadosť o informáciu som nedostal uspokojivú odpoveď, možno preto, že som nie úplne definoval, o akú informáciu som žiadal, v tejto opakovanej žiadosti som omnoho konkrétnejší.

Pre médiá ste sa viackrát vyjadrili (o Vaše vyjadrenie sa opieral aj primátor Košíc Raši), že v prípade nepredĺženia platnosti prieskumného územia uránových rúd Čermeľ-Jahodná by Slovensku hrozila arbitráž o náhradu škôd vo výške najmenej 20 miliónov euro. 
Takto a ste sa vyjadrili aj v rozhovore na chodbe magistrátu.

Na priamu otázku „Poznáte nejaký dokument, písomný dokument, ktorý podpísala vláda, či už cestou ministra, podpredsedu vlády alebo kohokoľvek iného s prieskumnými spoločnosťami o tom, že ak sa zruší toto rozhodnutie o predĺžení prieskumu, ktoré platí do roku 2015, tak Slovenská republika vyplatí týmto spoločnostiam, ktoré tam budú robiť prieskum, odškodné vo výške 20 miliónov eur?“ ste odpovedali „Nepoznám také. Prečo by som... Také asi podľa mňa ani nie je.“

Na otázku „No ale tak potom na základe čoho vy opierate... Niekto Vám zrejme urobil taký rozbor...“ ste odpovedali „ Áno, právnici mi urobili rozbor.“

Na otázku: “ No to by bolo zaujímavé ten rozbor vidieť. A ktorí právnici Vám to urobili? “ ste odpovedali : „Ministerskí.“

Žiadam Vás o sprístupnenie práve tejto konkrétnej právnej analýzy, na ktorú ste sa odvolávali, podľa ktorej v prípade nepredĺženia platnosti prieskumného územia uránových rúd Čermeľ-Jahodná by Slovensku hrozila arbitráž o náhradu škôd vo výške najmenej 20 miliónov euro.


Forma vybavenia: skenované dokumenty alebo dokumenty v elektronickej podobe zaslané elektronickou poštou na adresu rovinsky.ladislav@gmail.com

Dátum a čas podania žiadosti: 14.02.2014     

Súčasne si Vás dovoľujem  požiadať o potvrdenie prevzatia tejto elektronickej pošty.

Ďakujem za vybavenie.

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
Pokroku 7
04011 Košice

rovinsky.ladislav@gmail.com  
mobil:   +421 905 384171
tel./fax: +421 55 6428629

 

Na vedomie:

1. výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

2. médiá

 

POTVRDENIE PRIJATIA MAILU:
 

FW: ŽOI:68/2014/V., JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice, rovinsky.ladislav@gmail.com, právna analýza k hrozbe arbitráže vo výške 20 mil. EUR, .žiadosť o sprístupnenie informácií - potvrdenie prevzatia žiadosti

od: Info info@enviro.gov.skkomu: rovinsky.ladislav@gmail.com  Viac informácií
cc: maros.stano@enviro.gov.sk,
 jan.vanin@enviro.gov.sk

dátum: 14. februára 2014 14:45predmet: FW: ŽOI:68/2014/V., JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice, rovinsky.ladislav@gmail.com, právna analýza k hrozbe arbitráže vo výške 20 mil. EUR, .žiadosť o sprístupnenie informácií - potvrdenie prevzatia žiadostiodoslané z: enviro.gov.sk
 
 
 
 

Potvrdenie prevzatia žiadosti v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 

    Dobrý deň.

    Vážený pán JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice, rovinsky.ladislav@gmail.com . Odbor komunikácie, Kancelárie ministra, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týmto v zmysle § 14 ods. 5  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, potvrdzuje dňom 16.07.2013 prijatie Vašej žiadosti v elektronickej forme o sprístupnenie informácií:   právnej analýzy, na ktorú  sa odvolával MŽP SR, podľa ktorej v prípade nepredĺženia platnosti prieskumného územia uránových rúd Čermeľ- Jahodná by Slovensku hrozila arbitráž o náhradu škôd vo výške najmenej 20 miliónov euro.

         Žiadosť bude povinná osoba vybavovať v zákonnej lehote a predbežne si nevyžiada žiadne materiálne náklady v súvislosti so sprístupňovaním informácií.

 

S pozdravom :     

JUDr. Ján Vanin, PhD.

Kancelária ministra, Odbor komunikácie ,MŽP SR.

Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava 1

Tel.: 02/5956 2222/2672

Mail: info@enviro.gov.sk                          

Mail: jan.vanin@enviro.gov.sk

 

 

____________________________________________________________________

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME.
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.