POVEDZME 2. KRÁT URÁNU NIE - MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU

15.04.2013 07:40

POVEDZME 2. KRÁT URÁNU NIE - MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU