POVEDZME 2. KRÁT URÁNU NIE - ZASTUPITEĽSTVU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

29.04.2013 08:30

 

 • Ťažbu a spracovanie uránu v Košiciach odmietlo desaťtisíce občanov aj Košického samosprávneho kraja. 
 • Ťažbu a spracovanie uránovej rudy v Košiciach odmietlo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach. 
 • Ťažbu a spracovanie uránovej rudy v Košiciach odmietlo aj Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja.

 

POVEDZME 2. KRÁT URÁNU NIE - ZASTUPITEĽSTVU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
29.04.2013 08:30 (veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice)

 

 • Košický samosprávny kraj sa vyjadril negatívne ku pokračovaniu geologického prieskumu v prieskumnom území:"...Vzhľadom na uvedené skutočnosti je navrhované predĺženie platnosti prieskumného územia Čermeľ - Jahodná - U, Mo, Cu rudy v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie regiónu, aj s cieľmi a prioritami programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja.Košický samosprávny kraj nesúhlasí s navrhovaným predĺžením platnosti prieskumného územia Čermeľ- Jahodná - U, Mo, Cu rudy..."
 • Napriek tomu Ministerstvo životného prostredia predĺžilo platnosť prieskumného územia (a ďalšie dotknuté samosprávy ani neboli vyzvané ku vyjadreniu stanoviska)
 • KSK voči predĺženiu platnosti prieskumného územia neprotestoval.
 • Naviac Ministerstvo hospodárstva SR podpísalo Memorandum o partnerstve a spolupráci so spoločnosťou, ktorá má záujem ťažiť uránovú rudu - bez toho, aby jednalo s Ministerstvom životného prostredia a dotknutými samosprávami
 • KSK voči Memorandu neprotestoval. 
 • Naše predchádzajúce požiadavky neboli vypočuté a téma "urán" nebola zaradená do programu zastupiteľstva KSK.
 • V pondelok 29. 4. sa koná zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Pred médiami budeme žiadať poslancov, aby si uvedomili zodpovednosť za zdravie štvrť milióna ľudí a zabránili nebezpečnej ťažbe uránu v bezprostrednej blízkosti Košíc.
 • Stretneme sa o 29.04,2013 8:30 vo vestibule Magistrátu mesta Košice. 
 • Nájdite si hodinu času a pridajte sa. 
 • Transparenty sú vítané.

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU (TU)